Lipödem Lëtzebuerg a.s.b.l. goes 24h Run Woltz

Organisé par Nadia Schenk et Sandrine Colling de la section Nord, nous avons réuni avec 4 saisons 21 personnes qui ont couru pour notre ASBL, sous la devise «Ensemble, nous sommes forts!». Nous avons été classés trois fois: 5e, 8e et 9e!

Nous remercions nos sponsors pour les flyers et t-shirts: Le Fleuriste, Machines Agricoles Vosman, Sani Design et Décors Welte!

Ce n'est que lorsqu'une main lave l'autre que nous pouvons avancer.

Lipödem Lëtzebuerg a.s.b.l. goes 24h Run Woltz

Organiséiert vum Nadia Schenk a Sandrine Colling vun der Sectioun Norden hu mir zesumme matt 4 Staffelen 21 Leit zesumme kritt, déi fir eis ASBL gelaf sinn, ënnert dem Motto "Zesumme si mir staark!". Mir sinn draimol platzeiert ginn: 5.,8., an 9. Plaz!

Mir hunn déi Opmierksamkeet erreecht, déi mir wollten, an alleguer eis Leefer a Leeferinnen ware méi wéi zefridden matt der flotter Ambiance! Mir waren e staarkt Team!

Mir soen eise Sponsoren villmools Merci fir d'Flyeren an d'T-Shirts: Le Fleuriste, Machines Agricoles Vosman, Sani Design an Décors Welte!

Nëmme wann eng Hand dei aner wäscht, komme mir virun.