De Comité kämpft fir Lipödem-Patiente, fir hier Rechter, a fir d'Bekanntheet vun der Krankheet an eng gerecht Behandlung. Hei kënnt Dir e klengen Androck kréie vun dem wat mir alles erreegt an ënnerholl hunn. Natierlech kritt Dir hei just e klengen Abléck an déi ganz Aarbecht an Organisatioun.